Minnets (och kognitiva psykologins) plats i klassrummet 

Inledning Vi har ofta reflekterat över den kognitiva psykologins frånvaro och skepsis som fanns under vår lärarutbildning i början av 2000-talet. På den tiden var det som att allt som hade med beteende och kognition att göra, kopplades till en syn där lärarna skulle komma att se eleverna som robotar som kunde programmeras eller iFortsätt läsa ”Minnets (och kognitiva psykologins) plats i klassrummet ”