“Lärare blir elever” – världsledande forskning på din skärm

Den 4 december kommer vi att tala på researchED i Haninge. (Obs inte bara lilla vi står på listan, utan stora namn som Dylan Wiliam, Tom Sherrington, Ollie Lovell, Anders Jönsson, Anette Jahnke och Åsa Hirsh är med och föreläser). Vi kommer att berätta om vår resa mot att försöka bli bättre lärare. Under lärarutbildningen och fortbildningen på skolor som vi har arbetat på genom åren har vi lärt oss mycket, men det som påverkat oss mest har kommit från helt andra forum. Vi har upplevt det som att begrepp som evidensbaserat och vetenskaplig grund aldrig riktigt diskuterats på djupet och känt att vi inte haft ett professionellt yrkesspråk när det kommer till hur vi argumenterar utifrån forskning när vi redogör för våra didaktiska val.

Professionellt omdöme, beprövad erfarenhet och kollegialt lärande har varit upphöjda och eftersträvansvärda ledord, men känslan av att något fattas har skavt i oss. Samtliga begrepp är viktiga för hur vi ser på lärares utveckling, men det har ibland blivit uppenbart för oss att de också kan vara begränsande. 

För det första är våra egna erfarenheter just egna erfarenheter, oavsett om de är individens eller kollegiets. Visst tänker vi bättre tillsammans, även om mycket forskning visat hur svårt det kan vara. Det är lätt att hamna i rättfärdiganden av det vi redan gör, eftersom vi förståeligt nog lagt ned en stor mängd tid och energi i våra arbetssätt som blivit vanor i vardagen. För det andra kan maktaspekten krypa in i en grupp på de mest subtila sätt. Det är inte ovanligt att högljudda och vältaliga kollegor eller rektorer helt enkelt tar över agendan och tolkningsföreträdet. Konsekvensen av detta blir att våra beslut grundas på starka individers övertygelser och inte på systematiskt framtagna forskningsresultat som på ett relevant och opartiskt sätt tillämpas av kollegiet.

Det finns många problem med att bara ta forskningsresultat och kopiera dem rakt av in i ett klassrum eller på en skola. Två av de bästa texterna vi läst om detta är Sven Perssons Forskningslitteracitet – en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap och Cristina Robertsons bok Skapa optimala förutsättningar för lärande.

Forskning har ett dåligt rykte bland många inom skolsverige märker vi. Kanske associerar vi ordet med någon form av auktoritetstro och blint ifrågasättande, kanske upplever vi det överväldigande och ohanterligt eller så blir vi helt enkelt provocerade av att någon annan ska berätta för oss hur vi ska göra. Oavsett, så märkte vi när vi lyfte blicken ut i “evidensvärlden” att det fanns en otrolig mängd intressant och användbar forskning som vi aldrig hört talas om och som inte direkt framhävts av vår lärarutbildning eller Skolverket. Istället kände vi att det vetenskapliga förhållningssätten mer förespråkades i webbinarier och klipp på youtube, skolrelaterade trådar på twitter, pedagogiska poddar och bloggar från USA, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. Bland allt detta står dock researchED ut. Ingen annanstans har vi stött på så många inspirerande pedagoger som lärt oss så mycket och skickat ut oss i nya oväntade riktningar. Det är en sorts sorg att det tog så lång tid att hitta dit och nu hoppas vi att fler ska kunna ta del av denna guldgruva - där vetenskapliga resultat tydligt omsätts i konkreta och användbara arbetssätt nästa dag.

Anmäl dig här! 

På researchED kommer vi att lyfta de insikter och strategier som verkligen hjälpt oss att tänka och agera på ett mer effektivt och hållbart sätt kring lärande, bedömning och undervisning. Vi kommer att utgå från ett nytt ord som vi tror att vi drömt upp, vilket låter väl töntigt och trendigt, men som pekar mot två viktiga insikter som vi just nu bygger vårt tänkande kring: Priodynamisk pedagogik.

Prioritera: Det är för mycket diskussion om de “rätta sätten” inom den pedagogiska diskussionen. Ur något perspektiv har alla rätt om något, så vi borde tänka mer både och, istället för antingen eller. Men det finns vissa saker som är viktigare än andra, vissa saker som lärare bör fokusera på innan de går vidare till något annat. 

Dynamisk: Vi arbetar med människor i en social kontext. Detta medför att även om vi kan förbereda oss till tänderna med alla tänkbara evidensbaserade och beprövade metoder och förhållningssätt, behöver vi konstant anpassa oss efter vad som händer i klassrummet. Med andra ord behöver vi vara medvetna om denna föränderlighet och komplexitet som är yrkets både sötma och beskhet.

Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. 

– Maya Angelou

Insikter Vi kommer att koncentrera vår presentation kring tio avgörande insikter som verkligen förändrat vårt sätt att tänka kring läraryrket. Hoppas några av dem väcker ditt intresse och vissa kanske till och med provocerar dig. Det vore väldigt kul om du ville höra mer om vad dessa innebär. Vi är övertygade om att du antingen kan lära dig något nytt eller klargöra dina tankar kring det du redan gör. 

  1. Evidens föregår erfarenhet
  2. Planering föregår undervisning (och bedömning)
  3. Förändring (och fel) föregår förbättring
  4. Tänkande föregår lärande
  5. Instruktion föregår koncentration
  6. Fakta (och förståelse) föregår förmåga
  7. Kriterier (och empati) föregår feedback 
  8. Repetition (vanor) föregår perfektion 
  9. Prestation (och relation) föregår motivation 
  10. Kultur föregår karaktär
Fördjupning
Att använda sig av forskning - Sven Persson talar om att utveckla en utbildning på vetenskaplig grund (20 min)

ResearchED youtube-kanal med massor av intressanta föreläsningar (gratis!)

Det är så kul att det är fler och fler av er där ute som vill följa oss! Vi har gjort en ny inställning för registrering, kolla gärna i din mail och godkänn så får du våra inlägg per automatik!

Fundera, förbättra och sprid vidare!
Anna & Marcus

Ps. 

Klicka här för att prenumerera på våra blogginlägg.

klicka här för att komma till vår youtube-kanal.

klicka här för att komma till vår facebookgrupp.
%d bloggare gillar detta: